Disclaimer
Op http://webpages.inholland.nl zijn de persoonlijke webpages van studenten en medewerkers van Inholland te bezichtigen. Daarnaast zijn er op deze website ook projectwebpages te zien. Dit zijn webpages die in het kader van een vak of module 'webpagina bouwen' worden ontwikkeld door (een groep) studenten. Zowel de persoonlijke als de projectwebpages zijn publiekelijk toegankelijk vanaf het internet.

Inholland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze webpages. Inholland is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder materiele of immateriële schade, voortvloeiend uit een mogelijk gebruik en/of misbruik van deze website. Inholland behoudt zich het recht voor om de inhoud van een webpages te verwijderen, mocht daartoe naar haar oordeel enige aanleiding zijn.


--------------------------------

The personal web pages created by students and members of staff at Inholland can be viewed at http://webpages.inholland.nl. The same website address also provides access to project web pages. These pages are web pages that have been developed by (a group of) students in the framework of a subject or module on web-page building. Both personal web pages and project web pages are freely accessible on the Internet.

Inholland shall not accept any responsibility whatsoever for the content of the above web pages. Nor shall Inholland be liable for any form of damage or loss, including material or immaterial damage, arising from the possible use and/or abuse of this website. Inholland retains the right to remove web-page content where it believes that there is reason to do so.